Партньорства, които продължават с години

Надеждност

Ние постоянно обновяваме и модернизираме производството си и работните процеси към него, за да подобрим тяхната ефикасност и да удовлетворим най-високите стандарти за безопасност на работа и високите очаквания за иновативност и технологичност.

Партньори

Рубелла изнася повече от 85% от продукцията си като собствени марки и като частни марки в повече от 55 държави за компании като:

Billa
DM
Kaufland
Carrefour
ASDA
Tesco
Lilly
Metro
Intermarche
Boots

Unilever
Wilkinson
Poundland
By U
Coles
Auchan
Casino
Gosh
Superdrug

Дистрибутори

В стремежа да разшири потенциала си и да удовлетвори максимално потребителите си в България, през м. април 2001г. Рубелла основава своя дистрибуторска компания – Триада Маркет. В периода 2001 –2003г. са открити 10 офиса в страната заедно със складови помещения към тях. Партньорството с местни и международни компании е позволило на компанията да установи и развие успешни канали за дистрибуция и директни продажби.
Тази стъпка е последвана от придобиването на английския партньор и дистрибутор на Рубелла – Mellor & Russell, която след това е преименувана на Mellor & Russell Direct Distribution. Това дава възможност на компанията да подобри ефективността на своя изност по света.

Научете повече за нас тук: