Рубелла Бюти АД стартира изпълнението на Договор за финансиране по Програмата за икономическа трансформация към Националния план за възстановяване и устойчивост по процедура чрез подбор BG-RRP-3.004 “Технологична модернизация“

Изисквания оферти
Методика за оценка
Общи условия
Приложение_5_Техническа спецификация
Проекто-договор изпълнител
Публична покана
Декларация_кандидати
Оферта_ПМС 80