13.07.2023г.

Рубелла Бюти АД обявява Публична покана за избор на изпълнител за:

„Доставка на 1бр. Роботизирана линия за пълнене, затваряне и етикетиране на течни продукти със следните автоматизирани модули: 1. Модул : транспортна система със спътници (кубове) и прилежащи аксесоари 2. Модул : Роботизиран Модул за зареждане на флакони 3. Модул за пълнене на флакони чрез кориолисов разходомер 4. Роботизиран модул за затваряне на капачки – 4 глави 5. Модул етикетиране“

по изпълнението на Договор за финансиране по Програмата за икономическа трансформация към Националния план за възстановяване и устойчивост по процедура чрез подбор BG-RRP-3.004 “Технологична модернизация“

Методика за оценка

Решение за прекратяване

Приложение_5_Техническа спецификация

Проекто-договор изпълнител

Декларация_кандидати

Изисквания оферти

Общи условия

Оферта_ПМС 80

Публична покана